EMIS dla Instytucji Rządowych

EMIS oferuje jedną kompleksową platformę analiz sektorowych, danych spółkowych oraz wiadomości, które są wysoko cenione przez decydentów politycznych, którzy chcą uzyskać szczegółowy obraz kondycji gospodarczej w kraju i na świecie.

solutions img

Ambasady

Aby zrozumieć możliwości handlowe i inwestycyjne w kraju, w którym działają, ambasady potrzebują dostępu do danych i analiz dotyczących lokalnych firm, ostatnich fuzji i przejęć, rozwoju sektorów oraz analiz makroekonomicznych. EMIS zapewnia tysiące źródeł wiadomości, danych i raportów w jednym miejscu, dzięki czemu ambasady mogą na bieżąco śledzić rozwój sytuacji gospodarczej.

solutions img

Ministerstwa

EMIS zapewnia ministerstwom handlu, gospodarki i rozwoju, izbom handlowym oraz innym jednostkom rządowym solidne informacje na temat rynków wschodzących, umożliwiając im podejmowanie decyzji politycznych. Dzięki dostępowi do obszernego repozytorium raportów sektorowych, prognoz i statystyk oraz wiadomości, ministerstwa zyskują cenny wgląd i są na bieżąco informowane o najnowszych wydarzeniach na rynku lub w branży, co pozwala im podejmować świadome decyzje.

solutions img

Organizacje Międzynarodowe

EMIS zapewnia organizacjom międzynarodowym zasoby niezbędne do lepszego zrozumienia rynków wschodzących. Dzięki EMIS organizacje te uzyskują dostęp do szczegółowych raportów, danych ekonomicznych i analiz branżowych, co pozwala im ocenić krajobraz gospodarczy, zidentyfikować kluczowe sektory wzrostu i opracować strategie.

solutions img

Instytuty Badawcze

Instytuty badawcze używają EMIS, aby tworzyć analizy kluczowych branż i rozwoju rynków wschodzących. Uzyskując dostęp do kompleksowych danych na temat najszybciej rozwijających się krajów, instytuty badawcze mogą śledzić trendy rynkowe, oceniać ryzyko, identyfikować możliwości inwestycyjne, monitorować dynamikę branży i być na bieżąco z otoczeniem prawnym.