EMIS dla Usług Finansowych

EMIS pomaga Klientom z obszaru usług finansowych uzyskać kluczowe i aktualne informacje na temat krajów wschodzących, w których takie dane mogą być trudne do zdobycia, a jeszcze trudniej na nich polegać.

solutions img

Banki Inwestycyjne

Rynki wschodzące to często szybko rozwijające się gospodarki, w których banki starają się wykorzystać potencjał inwestycyjny. EMIS zapewnia im kompleksowy wgląd w trendy na rynkach wschodzących, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne.

solutions img

Banki Komercyjne

Zespoły ds. kredytów, ryzyka i relacji w bankach komercyjnych wykorzystują ogromną wiedzę EMIS do oceny stabilności gospodarczej i potencjału wzrostu firm na rynkach wschodzących, ułatwiając zarządzanie ryzykiem i planowanie strategiczne. EMIS zapewnia kompleksową bazę danych firm z rynków wschodzących z trudnymi do zdobycia informacjami finansowymi, szczególnie dla spółek niepublicznych. W połączeniu z lokalnymi wiadomościami, globalnymi analizami oraz raportami zapewniają bankom komercyjnym unikalny punkt widzenia.

solutions img

Firmy Ubezpieczeniowe

Ekspertyza EMIS i wiarygodne informacje na temat rynków wschodzących umożliwiają firmom ubezpieczeniowym zrozumienie rynku i dostarczanie analiz swoim klientom. Pozwala to na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Dane spółkowe oraz finansowe EMIS, raporty sektorowe i wiadomości z zaufanych źródeł lokalnych i globalnych wspierają mitygację ryzyka ubezpieczeniowego ograniczając je dla klientów.

Dowiedz się więcej