EMIS dla Uczelni

EMIS jest wysoce produktywnym i opłacalnym narzędziem badawczym wykorzystywanym przez instytucje akademickie zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących. Profesorowie, studenci i bibliotekarze są w stanie uzyskać dostęp do najistotniejszych informacji o branżach i firmach z wielu krajów oraz źródeł na jednej platformie.

solutions img

Uniwersytety

EMIS zapewnia uczelniom wyższym szeroki zakres informacji i spostrzeżeń na temat rynków wschodzących, umożliwiając studentom i profesorom wzbogacanie Ich możliwości badawczych przy jednoczesnej oszczędności czasu i zwiększaniu wydajności. Dzięki EMIS, wykładowcy i studenci mają możliwość pogłębiania swoich badań i analiz posiadając dostęp do aktualnych i historycznych danych, co przyczynia się do lepszego zrozumienia dynamiki najszybciej rozwijających się rynków. EMIS to uznana przez światowe uczelnie platforma wspomagająca procesy edukacyjne i analityczne w obszarze ekonomii, finansów i biznesu za pomocą łatwych w użyciu narzędzi wspierających badania i programy akademickie.

solutions img

Uczelnie Ekonomiczne

EMIS odgrywa kluczową rolę we wspieraniu uczelni i szkół ekonomicznych, wyposażając studentów w narzędzie używane przez wiodące korporacje na całym świecie do wykorzystania potencjału rynków wschodzących. Studenci zdobywają wiedzę na temat najszybciej rozwijających się krajów dzięki dostępowi do analiz rynkowych, trendów branżowych i informacji o konkurencji, przygotowując się do odniesienia sukcesu w globalnym otoczeniu biznesowym.

solutions img

Biblioteki

Wyselekcjonowana przez EMIS kolekcja raportów, artykułów i danych z różnych źródeł przyczynia się do wzbogacenia zbiorów bibliotecznych. Dzięki EMIS biblioteki publiczne mają dostęp do wiarygodnych i kompleksowych informacji na temat rynków wschodzących, służąc jako kompleksowe źródło informacji dla badaczy, decydentów i analityków.